Notowania

Raporty emitentów

typ raportu Raport bieżący
numer 35/2015
data dodania 2015-12-15 15:38:26
Podmiot Capital Service Spółka Akcyjna

Przydział obligacji serii G

Zarząd Capital Service S.A. z siedzibą w Ostrołęce („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 r., na mocy stosownej uchwały, dokonał przydziału łącznie 15.000 obligacji serii G.

Obligacje serii G są obligacjami trzydziestomiesięcznymi, emitowanymi jako niezabezpieczone, na okaziciela, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. W terminie do dnia 31 stycznia 2016 r. Emitent zobowiązał się ustanowić zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności należących do Spółki oraz spowodować ustanowienie zastawu rejestrowego na pakiecie wierzytelności należących do podmiotu trzeciego.

Obligacje serii G nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

Warunki emisji obligacji serii G nie odbiegają od standardów rynkowych.

O emisji obligacji serii G Emitent poinformował raportem bieżącym nr 34/2015.

Podstawa prawna:
§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”


Osoby reprezentujące podmiot:

  • Kazimierz Dziełak - Prezes Zarządu
  • Adam Kuszyk - Wiceprezes Zarządu

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-01-20
  Firmy Samorządy
Liczba serii 400 59
Wartość emisji 64,03 3,30

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-01-20
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
VTD0919 100,0000 2 010,9200
MBK0125 100,8000 504,3500
KRU0921 100,7400 442,9700