Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2013-07-17 11:46:21 bieżący 37/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Rejestracja praw do akcji serii B w KDPW
2013-07-17 11:43:43 bieżący 36/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Uchwała w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz warunkowego dopuszczenia akcji serii A i B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
2013-07-16 10:13:59 bieżący 35/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Zatwierdzenie aneksu nr 7 do prospektu emisyjnego Spółki
2013-07-09 14:15:53 bieżący 34/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Zmiany w Programie motywacyjnym
2013-07-09 14:07:32 bieżący 33/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 8 lipca 2013 roku
2013-07-09 12:57:51 bieżący 32/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Komunikat w przedmiocie przydziału akcji serii B
2013-07-04 16:09:49 bieżący 31/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 9 m.in. w przedmiocie zmiany informacji o terminie przydziału Akcji
2013-07-04 16:06:57 bieżący 30/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Zatwierdzenie aneksu nr 6 do prospektu emisyjnego Spółki
2013-07-03 17:22:23 bieżący 29/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia się spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej
2013-07-03 10:00:51 bieżący 28/2013 OT Logistics Spółka Akcyjna Komunikat aktualizujący prospekt emisyjny nr 8 w przedmiocie zmiany informacji o liczbie Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000