Notowania

Raporty emitentów

Raporty ESPI - GPWInfoStrefa

Typ raportu: Podmiot:

Data  Typ  Numer Podmiot  Temat
2017-02-22 13:20:49 bieżący 2/2017 Murapol Spółka Akcyjna Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii W
2017-02-21 19:34:00 roczny 3/2017 AOW Faktoring Spółka Akcyjna Raport roczny AOW Faktoring S.A. za rok 2016
2017-02-21 14:06:07 bieżący 2/2017 American Heart of Poland Spółka Akcyjna OGŁOSZENIE O ZORGANIZOWANIU ZEBRANIA OBLIGATARIUSZY W ZWIĄZKU Z UZYSKIWANIEM ZGÓD WIERZYCIELI NADRZĘDNYCH W SPRAWIE ZWOLNIENIA WYBRANYCH ZABEZPIECZEŃ TRANSAKCJI
2017-02-20 21:54:21 bieżący 2/2017 T-Bull Spółka Akcyjna Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2017-02-20 14:57:58 kwartalny 5/2017 Indos Spółka Akcyjna Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 r.
2017-02-20 14:48:21 bieżący 4/2017 Indos Spółka Akcyjna Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.
2017-02-20 14:37:53 bieżący 3/2017 Indos Spółka Akcyjna Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych.
2017-02-17 20:21:50 bieżący 2/2017 Hussar Gruppa Spółka Akcyjna Komunikat w sprawie wypłaty odsetek od obligacji serii S [11 okres odsetkowy]
2017-02-17 20:05:37 bieżący 4/2017 XSystem Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XSYSTEM S.A. wraz z projektami uchwał.
2017-02-17 16:49:47 bieżący 5/2017 2C Partners Spółka Akcyjna Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-02-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 403 60
Wartość emisji 65,73 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-02-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
CPS0721 102,4700 358,4200
GBS0621 98,0000 247,5200
OTS1118 99,8000 208,8600