Notowania

Stan rynku


Data: 2017-01-20

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 129 21 18 1 169
Liczba serii 400 36 59 32 527
Wartość emisji (mld PLN) 64,03 0,60 3,30 582,20 650,13

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 13 - - 1 14
Liczba serii 33 - - 9 42
Wartość emisji (mld EUR) 3,17 0,00 0,00 11,18 14,35


* wraz z listami zastawnymi

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-01-20
  Firmy Samorządy
Liczba serii 400 59
Wartość emisji 64,03 3,30

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-01-20
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
VTD0919 100,0000 2 010,9200
MBK0125 100,8000 504,3500
KRU0921 100,7400 442,9700