Notowania

Stan rynku


Data: 2017-02-27

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 129 21 18 1 169
Liczba serii 403 36 60 32 531
Wartość emisji (mld PLN) 65,73 0,60 3,32 593,44 663,09

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 12 - - 1 13
Liczba serii 33 - - 9 42
Wartość emisji (mld EUR) 3,19 0,00 0,00 11,18 14,37


* wraz z listami zastawnymi

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-02-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 403 60
Wartość emisji 65,73 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-02-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
CPS0721 102,4700 358,4200
GBS0621 98,0000 247,5200
OTS1118 99,8000 208,8600