Notowania

Stan rynku


Data: 2017-03-29

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 129 20 19 1 169
Liczba serii 418 35 62 32 547
Wartość emisji (mld PLN) 65,96 0,60 3,37 598,92 668,85

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR

Korporacyjne* Spółdzielcze Komunalne Skarbowe Razem
Liczba emitentów 12 - - 1 13
Liczba serii 37 - - 9 46
Wartość emisji (mld EUR) 3,21 0,00 0,00 11,18 14,39


* wraz z listami zastawnymi

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000