Notowania

Notowania obligacji skarbowych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje skarbowe (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
SKARB PAŃSTWA
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-02-25 109,9000 - -
BS RR
  2012-06-21 105,1000 - -
GPW RR
  2015-02-23 102,9500 - -
BS RR
  2012-07-11 102,1500 - -
GPW RR
  2015-02-23 109,0000 - -
BS RR
  2012-02-20 100,0000 - -
GPW RR
  2015-02-20 115,5000 - -
BS RR
  13:37:28 117,8000 2299 2 750,55
GPW RR
  2015-02-20 117,8000 - -
BS RR
  2013-07-01 110,8000 - -
GPW RR
  2015-02-23 122,1000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  14:50:05 114,9000 8 9,30
BS RR
  2010-09-09 99,5700 - -
GPW RR
  2014-08-26 99,0200 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-12-01 113,0000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-02-25 98,5900 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  10:38:47 99,3700 33 32,79
BS RR
  - - - -
GPW RR
  13:39:21 97,7500 24 23,46
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-02-18 96,4500 - -
BS RR
  2011-09-27 102,0000 - -
GPW RR
  2015-02-25 100,6000 - -
BS RR
  2012-08-20 102,2000 - -
GPW RR
  13:39:21 103,8300 82 88,64
BS RR
  2012-07-24 100,8000 - -
GPW RR
  2015-02-04 106,8500 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-01-30 106,9500 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-02-23 97,6000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-02-18 102,2000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-01-30 106,8000 - -
BS RR
  2011-12-13 97,5500 - -
GPW RR
  2015-02-23 105,1000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  2011-03-14 92,0000 - -
GPW RR
  2014-09-01 119,0000 - -
BS RR
  2011-07-07 88,0000 - -
GPW RR
  2013-08-05 106,0000 - -
BS RR
  2012-01-31 101,4500 - -
GPW RR
  2015-02-23 124,4000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-02-23 100,1000 - -
BS RR
  2011-09-28 98,5500 - -
GPW RR
  2015-02-25 99,9000 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-02-20 100,2000 - -
BS RR
  2012-02-08 97,3000 - -
GPW RR
  14:56:37 99,9900 66 65,64
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2015-02-25 98,5900 - -

i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
N - Instrumenty dopuszczane jako zabezpieczenie kredytu wg. definicji NBP

* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

260x100.jpg

Data: 2015-02-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 370 61
Wartość emisji 51,16 3,20

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2015-02-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
MWT0416 100,6000 776,2900
MIL0317 100,6000 408,6800
GNB0620 96,0000 356,0100