Notowania

Notowania obligacji skarbowych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje skarbowe (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
SKARB PAŃSTWA
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-21 100.30 178 179.03
BS RR
  2012-06-21 105.10 - -
GPW RR
  2014-08-20 104.30 - -
BS RR
  2012-07-11 102.15 - -
GPW RR
  2014-08-20 108.30 - -
BS RR
  2012-02-20 100.00 - -
GPW RR
  2014-08-14 113.46 - -
BS RR
  2012-07-16 103.10 - -
GPW RR
  2014-08-12 111.80 - -
BS RR
  2013-07-01 110.80 - -
GPW RR
  2014-08-14 117.25 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-21 106.20 13083 14356.10
BS RR
  2010-09-09 99.57 - -
GPW RR
  2014-05-15 98.60 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-07-22 105.00 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-21 96.80 150 145.20
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-21 97.96 7 6.86
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-14 95.90 - -
BS RR
  2011-09-27 102.00 - -
GPW RR
  2014-07-25 102.00 - -
BS RR
  2012-08-20 102.20 - -
GPW RR
  2014-08-14 104.80 - -
BS RR
  2012-07-24 100.80 - -
GPW RR
  2014-08-18 106.39 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-21 104.34 628 663.12
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-21 99.50 10 9.97
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-08 101.70 - -
BS RR
  2011-12-13 97.55 - -
GPW RR
  2014-08-21 105.18 324 353.60
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-18 100.10 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-11 100.01 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  2011-03-14 92.00 - -
GPW RR
  2014-06-27 122.00 - -
BS RR
  2011-07-07 88.00 - -
GPW RR
  2013-08-05 106.00 - -
BS RR
  2012-01-31 101.45 - -
GPW RR
  2014-08-19 118.40 - -
BS RR
  2011-09-27 99.95 - -
GPW RR
  2014-08-14 100.25 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-18 100.20 - -
BS RR
  2011-09-28 98.55 - -
GPW RR
  2014-08-21 100.07 5 5.01
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-11 99.90 - -
BS RR
  2012-02-08 97.30 - -
GPW RR
  2014-08-21 99.38 290 287.50
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-08-11 98.20 - -

i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Kalkulatory

Data: 2014-08-21
  Firmy Samorządy
Liczba serii 347 61
Wartość emisji 56.79 3.2

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2014-08-21
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
PCZ0617 100.15 1005.65
GNB0320 100.00 777.21
GNB0218 101.80 508.98
 
arkcat.jpg