Notowania

Notowania obligacji korporacyjnych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
2C PARTNERS
GPW ASO
  2014-09-12 102.30 - -
GPW ASO
  09:29:50 99.55 14 1.42
ACTION
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
ADMIRAL BOATS
GPW ASO
  2014-06-17 100.30 - -
GPW ASO
  13:29:57 98.20 4 4.00
GPW ASO
  10:31:08 100.00 2 2.04
GPW ASO
  14:07:42 99.10 5 5.05
AMERICAN HEART OF POLAND
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-08-25 102.20 - -
ABS INVESTMENT
GPW ASO
  10:15:53 95.00 20 19.47
ALIOR BANK
BS ASO
  2014-09-09 100.88 - -
BS ASO
  2014-08-07 100.40 P - -
BS ASO
  2013-07-25 100.00 P - -
AmRest Holdings SE
BS ASO
  2014-06-12 100.64 - -
AOW FAKTORING
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  09:00:00 102.50 10 1.04
AIRON INVESTMENT
GPW ASO
  2014-09-03 100.50 - -
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
BS ASO
  - - - -
ATAL
BS ASO
  2014-07-31 100.16 - -
BS ASO
  2014-03-13 102.90 - -
BS ASO
  2014-01-09 100.00 P - -
PCC AUTOCHEM
GPW ASO
  2014-09-03 101.20 - -
BBI DEVELOPMENT
BS ASO
  2012-07-27 100.00 - -
GPW ASO
  2012-09-21 100.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2013-06-18 106.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-08-18 101.80 - -
BBF
GPW ASO
  2014-09-16 97.00 - -
Bank Gospodarstwa Krajowego
BS ASO
  2014-07-16 100.45 - -
BS ASO
  2014-06-24 100.00 - -
BS ASO
  2014-08-18 99.99 - -
BS ASO
  2014-06-24 100.00 - -
BS RR
  2013-12-13 110.13 - -
GPW RR
  2014-08-06 112.40 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-09-09 115.00 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-09-09 100.20 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
BS ASO
  2014-08-13 103.37 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-23 99.40 - -
BS ASO
  2014-06-30 102.60 P - -
BS ASO
  - - - -
BANK POCZTOWY
GPW ASO
  2013-05-31 101.55 - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-03 101.20 - -
BEST III NS FIZ
BS ASO
  2014-07-28 100.00 - -
BS ASO
  2013-10-02 100.00 P - -
BEST
GPW RR
  2014-09-15 101.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 101.41 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:39:26 102.50 51 5.45
BLUE TAX GROUP
GPW ASO
  2014-08-06 99.99 - -
BZ WBK
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:01:12 100.83 3 3.04
BS ASO
  2014-07-28 100.62 - -
GPW ASO
  2014-09-10 101.38 - -
CAPITAL PARK
BS ASO
  2014-08-07 100.00 - -
GPW ASO
  2014-09-16 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  09:14:40 100.70 102 10.43
CASUS FINANSE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 101.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-12 101.50 - -
CERTUS CAPITAL
GPW ASO
  2014-07-11 97.50 - -
CDRL
GPW ASO
  2014-09-12 99.60 - -
CIECH
BS ASO
  2014-09-16 104.30 - -
CI GAMES
GPW ASO
  14:12:25 99.75 5 4.99
COPERNICUS SECURITIES
GPW ASO
  2014-08-27 99.80 - -
CUBE. ITG
GPW ASO
  - - - -
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  11:28:06 92.60 1 9.59
DOMINIUM
GPW ASO
  2014-08-04 101.50 - -
DOM DEVELOPMENT
BS ASO
  2014-07-31 103.95 - -
BS ASO
  2014-07-02 100.50 - -
DEBT TRADING
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-03 102.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-03 99.00 - -
ECHO INVESTMENT
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-09-11 103.28 - -
BS ASO
  2014-07-31 101.81 - -
BS ASO
  - - - -
GPW RR
  2014-09-16 100.98 - -
BS ASO
  2014-07-21 101.00 - -
GPW RR
  11:39:29 100.70 200 20.38
ECI - BPS REAL ESTATE
GPW ASO
  2014-07-18 100.60 - -
GPW ASO
  2014-08-28 100.00 - -
EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY
GPW ASO
  2014-09-04 101.60 - -
GPW ASO
  09:00:00 102.50 2 2.06
GPW ASO
  2014-09-15 102.10 - -
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
GPW RR
  - - - -
E-KANCELARIA
GPW ASO
Z 15:36:20 50.00 133 67.32
GPW ASO
  2014-09-15 87.00 - -
GPW ASO
  2014-09-08 69.20 - -
GPW ASO
  10:19:42 69.99 5 3.60
GPW ASO
  2014-08-28 67.00 - -
GPW ASO
  2014-09-16 84.90 - -
GPW ASO
  2014-09-08 60.00 - -
GPW ASO
  16:46:54 39.00 513 20.84
GPW ASO
  2014-09-11 90.11 - -
GPW ASO
  16:22:58 44.90 5 2.33
GPW ASO
  11:52:52 30.02 6 1.88
GPW ASO
  2014-09-16 92.40 - -
ENERGA
BS RR
  2014-07-18 102.69 - -
EKOPALIWA CHEŁM
GPW ASO
  13:33:24 107.00 70 7.64
ERBUD
GPW ASO
  2014-09-15 102.30 - -
EUROCENT
GPW ASO
  2014-09-16 101.70 - -
EUROCASH
BS ASO
  2014-08-14 99.75 - -
FAST FINANCE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-05 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  11:25:58 98.61 5 4.93
GPW ASO
  2014-08-20 100.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-08-26 100.57 - -
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
GPW ASO
  13:34:51 99.70 20 20.57
GPW ASO
  2014-09-11 100.48 - -
FERRATUM CAPITAL POLAND
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-04 102.00 - -
GRUPA EMMERSON
GPW ASO
  2014-09-15 98.65 - -
GHELAMCO INVEST
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  10:30:33 100.70 1 10.18
BS ASO
  2014-04-11 101.71 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-11 100.50 - -
BS ASO
  2014-01-30 100.05 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  12:01:32 102.20 3 30.78
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-04-11 100.93 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-08-29 101.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-11 100.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  15:56:56 100.49 1 10.18
GNB AUTO PLAN
BS ASO
  - - - -
GETIN NOBLE BANK
GPW ASO
  17:00:00 100.60 1642 1663.33
GPW ASO
  15:44:51 99.63 144 143.87
GPW ASO
  15:05:43 99.35 13 12.99
GPW ASO
  14:14:58 100.69 200 201.42
GPW ASO
  09:30:02 99.40 5 5.11
GPW ASO
  2014-09-16 99.45 - -
GPW ASO
  15:20:30 100.69 14 14.45
GPW ASO
  16:42:56 99.50 16 16.29
GPW ASO
  2014-09-08 99.20 - -
GPW ASO
  2014-09-01 101.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-07-16 102.40 - -
GPW ASO
  2014-06-12 102.03 - -
GPW ASO
  2014-09-16 99.75 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:37:43 99.49 404 406.41
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:02:21 100.36 151 152.22
GPW ASO
  2014-09-16 99.00 - -
BS ASO
  2013-05-15 99.00 - -
GPW ASO
  17:00:00 101.00 961 973.49
GPW ASO
  17:00:00 100.41 10 10.04
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  17:00:00 101.00 411 425.88
GPW ASO
  14:27:51 100.50 43 44.33
GPW ASO
  09:10:03 98.80 23 23.32
GPW ASO
  14:35:53 100.60 185 190.20
GPW ASO
  2014-09-08 99.70 - -
GPW ASO
  2014-09-11 100.33 - -
GPW ASO
  15:45:01 99.05 60 60.03
BS ASO
  2013-07-01 100.00 - -
GPW ASO
  2014-09-16 100.64 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-12 100.70 - -
GPW ASO
  2014-09-05 100.00 - -
GPW
BS ASO
  2012-09-05 100.50 - -
GPW RR
  2014-09-16 100.50 - -
GRANIT-COLOR
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 101.50 - -
GINO ROSSI
GPW ASO
  2014-08-06 104.40 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-10 104.00 - -
GTC
BS ASO
  2014-09-10 100.60 - -
GPW ASO
  2014-09-16 100.75 - -
BS ASO
  2014-06-09 99.00 - -
HB REAVIS FINANCE PL
BS ASO
  2014-06-05 101.00 - -
HUSSAR GRUPPA
GPW ASO
  2014-09-08 100.00 - -
IIF
GPW ASO
  2014-09-15 101.42 - -
INSTALEXPORT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-02 94.10 - -
ING BANK ŚLĄSKI
BS ASO
  2014-07-18 100.00 - -
INPRO
BS ASO
  - - - -
INDOS
GPW ASO
  2014-09-10 100.50 - -
INVISTA
GPW ASO
  2014-09-16 99.56 - -
GPW ASO
  2014-09-12 100.90 - -
IPF INVESTMENTS POLSKA
BS ASO
  2014-08-13 104.10 - -
INTEGER.PL
BS ASO
  - - - -
RÓŻANA
GPW ASO
Z 2014-06-20 24.81 - -
ZM HENRYK KANIA
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-16 100.50 - -
KREDYT INKASO I NS FIZ
BS ASO
  2014-07-22 100.00 - -
KLON
GPW ASO
  2014-07-24 101.40 - -
GPW ASO
  2014-09-15 101.10 - -
KANCELARIA MEDIUS
GPW ASO
  2014-08-25 100.19 - -
GPW ASO
  2014-08-27 101.80 - -
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET
GPW ASO
  2014-09-09 101.00 - -
KREDYT INKASO
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-11 102.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-16 103.50 - -
BS ASO
  2014-08-13 101.80 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-06-05 102.00 P - -
BS ASO
  2014-08-28 101.80 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-08-27 106.50 - -
BS ASO
  2014-03-12 100.00 P - -
KRUK
GPW ASO
  2014-08-26 100.71 - -
GPW ASO
Z 2014-09-03 103.00 P - -
GPW ASO
  14:37:35 104.40 5 5.23
GPW ASO
  2014-09-16 104.40 - -
GPW ASO
  2014-07-30 104.50 - -
GPW ASO
  2014-09-16 104.00 - -
GPW ASO
  13:23:44 108.87 3 3.31
GPW ASO
  2014-07-07 101.00 - -
GPW ASO
  2014-05-12 103.50 - -
GPW ASO
  2014-09-16 103.00 - -
GPW RR
  09:00:00 103.71 1 0.10
GPW ASO
  2014-07-17 106.50 - -
LC CORP
BS ASO
  2012-07-19 100.00 - -
BS ASO
  2014-08-26 100.00 - -
BS ASO
  2014-08-26 101.00 - -
LEASING-EXPERTS
GPW ASO
  15:05:50 100.50 4 4.04
LZMO
GPW ASO
  12:38:26 100.15 11 11.09
MASTERFORM
GPW ASO
  2014-09-05 100.50 - -
mBANK
BS ASO
  2014-06-10 101.20 - -
GPW ASO
  2014-09-15 102.24 - -
MCI MANAGEMENT
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-08-27 100.80 - -
BS ASO
  2014-08-22 100.90 - -
GPW ASO
  10:06:57 103.14 16 16.79
MEDORT
BS ASO
  2014-07-01 100.50 - -
MIDAS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-02 61.00 - -
MERA
GPW ASO
  2014-09-12 100.47 - -
BANK MILLENNIUM
BS ASO
  2014-09-05 100.00 P - -
BS ASO
  2014-03-25 101.32 - -
MIKROKASA
GPW ASO
  14:16:21 100.20 15 15.03
GPW ASO
  2014-09-16 100.29 - -
MULTIMEDIA POLSKA
BS ASO
  2014-03-28 100.25 - -
GPW ASO
  2014-09-03 100.35 - -
MIRBUD
GPW ASO
  2014-09-16 100.00 - -
MERITUM BANK
GPW ASO
  16:35:53 105.30 2 21.73
MURAPOL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  09:04:29 100.00 63 6.37
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  09:00:00 100.00 40 4.03
GPW ASO
  2014-09-10 100.86 - -
MARVIPOL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:24:49 100.60 1854 190.32
MW TRADE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:29:27 100.80 100 10.14
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-11 101.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-10 101.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  10:43:29 100.50 600 60.33
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-11 100.90 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-07-17 101.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  10:25:46 100.50 120 12.30
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-10 100.71 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-10 101.00 - -
NANOTEL
GPW ASO
  2014-09-10 103.50 - -
GPW ASO
  2014-09-12 103.19 - -
NAVI GROUP
GPW ASO
  2014-09-12 95.00 - -
GPW ASO
  2014-09-16 97.50 - -
GPW ASO
  2014-09-05 98.50 - -
NORDIC DEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-08-04 103.50 - -
OT LOGISTICS
BS ASO
  2014-03-10 101.00 - -
GPW ASO
  2014-08-26 100.89 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 100.80 - -
POLBRAND
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  14:11:28 98.01 55 5.52
GPW ASO
  15:40:53 100.00 104 10.28
UNISERV-PIECBUD
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-12 101.60 - -
PC GUARD
GPW ASO
  2014-09-09 100.44 - -
PCC ROKITA
GPW RR
  09:00:00 103.49 1 0.10
GPW RR
  2014-09-16 101.47 - -
GPW RR
  09:00:00 104.44 1 0.10
GPW RR
  09:00:00 103.00 1 0.10
GPW RR
  15:02:02 100.08 1 0.10
PCZ
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:43:29 99.00 45 45.50
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  16:20:24 98.90 25 25.40
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-16 99.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-12 100.15 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-16 99.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  15:16:28 100.49 21 21.61
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2013-11-22 100.00 - -
PGNiG
BS ASO
  2014-07-17 101.45 - -
PRAGMA INWESTYCJE
GPW ASO
  2014-08-27 100.00 - -
GPW ASO
  2014-09-10 99.30 - -
GPW ASO
  2014-09-16 101.20 - -
PKN ORLEN
GPW RR
  2014-09-16 100.00 - -
BS ASO
  2014-09-05 102.25 - -
GPW RR
  16:23:41 100.42 120 12.28
GPW RR
  2014-09-12 103.88 - -
GPW RR
  10:47:35 100.81 474 48.41
GPW RR
  2014-09-15 100.50 - -
GPW RR
  2014-09-12 101.10 - -
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
BS ASO
  2014-09-10 103.00 - -
POLSKI GAZ
GPW ASO
  2014-09-16 100.99 - -
POLNORD
GPW ASO
  2014-09-05 100.30 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 100.47 - -
POZNAŃSKA 37 SPV
GPW ASO
  2014-08-28 109.50 - -
GPW ASO
  2014-04-01 101.00 - -
PRÓCHNIK
GPW ASO
  2014-09-10 102.99 - -
P.R.E.S.C.O. GROUP
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-03 103.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-16 101.20 - -
PRAGMA FAKTORING
GPW ASO
  09:01:57 99.95 6 6.06
GPW ASO
  2014-09-11 100.20 - -
GPW ASO
  09:05:25 99.80 9 9.16
PTI
GPW ASO
  2014-09-10 102.20 - -
GPW ASO
  09:00:00 99.00 14 7.13
QUALITY ALL DEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-09-10 100.10 - -
RAPORT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-12 100.40 - -
RANK PROGRESS
BS ASO
  2014-06-26 96.00 - -
GPW ASO
  2014-09-10 97.00 - -
ROBYG
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-03 102.50 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-02 103.60 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  14:59:42 100.00 1674 169.54
BS ASO
  2014-02-25 101.90 - -
GPW ASO
  2014-09-10 103.65 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-02 101.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-08 102.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  11:58:45 102.55 993 102.26
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-03 102.50 P - -
RONSON EUROPE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-16 100.00 - -
BS ASO
  2014-02-24 101.10 - -
GPW ASO
  2014-09-11 102.50 - -
BS ASO
  2014-02-25 100.70 - -
GPW ASO
  2014-08-19 102.84 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-16 102.50 - -
SAF
GPW ASO
  2014-09-15 100.40 - -
SCANMED MULTIMEDIS
GPW ASO
  2014-09-15 100.10 - -
POLKAP
GPW ASO
  2014-09-16 99.39 - -
SYGNITY
BS ASO
  - - - -
SIÓDEMKA
BS ASO
  - - - -
SMT
GPW ASO
  2014-09-10 100.50 - -
TRAKCJA PRKiI
GPW ASO
  2014-08-21 101.24 - -
GPW ASO
  2014-09-12 100.34 - -
TRUST
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-30 74.00 - -
UBOAT - LINE
GPW ASO
  10:49:24 81.00 7 5.77
GPW ASO
  2014-09-16 73.40 - -
UNIBEP
GPW ASO
  2014-08-05 100.10 - -
GPW ASO
  2014-09-15 102.50 - -
VICTORIA DOM
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-18 101.00 - -
PPUH VIG
GPW ASO
  2014-09-04 100.00 - -
GPW ASO
  2014-09-12 99.50 - -
VINDEXUS
GPW ASO
  2014-09-11 104.60 - -
VENITI
GPW ASO
  2014-06-27 100.50 - -
VOXEL
GPW ASO
  2014-09-11 100.69 - -
GPW ASO
  2014-09-08 101.00 - -
VANTAGE DEVELOPMENT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  15:57:59 101.00 920 94.41
WDB BU
GPW ASO
  09:23:22 99.48 5 0.50
WERTH - HOLZ
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-16 92.50 - -
WŁODARZEWSKA
GPW ASO
  2014-08-21 99.00 - -
GPW ASO
  2014-09-05 93.80 - -
GPW ASO
  13:35:51 98.99 161 15.79
WIND MOBILE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 102.70 - -
WRATISLAVIA-BIO
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-10 101.00 - -
WIERZYCIEL
GPW ASO
  2014-08-25 101.70 - -
WORK SERVICE
GPW ASO
  10:32:50 102.68 12 12.51
WSIP
BS ASO
  2013-03-25 100.00 P - -
WARIMPEX
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-09 101.99 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2013-12-16 105.20 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
WZRT-ENERGIA
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
Z 2014-06-25 54.15 P - -
ZPS KRZĘTLE
GPW ASO
Z 2014-07-01 82.00 - -
ZASTAL
GPW ASO
  2014-08-25 100.70 - -

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
OT LOGISTICS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
PKO FINANCE AB
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-07-11 103.80 - -
ZM ROPCZYCE
GPW ASO
  2014-09-08 100.00 - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych
i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Kalkulatory

Data: 2014-09-17
  Firmy Samorządy
Liczba serii 353 61
Wartość emisji 57.58 3.2

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2014-09-17
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0218 100.60 1663.33
GNB0917 101.00 973.49
GNB1017 101.00 425.88
 

t3t2cat.png

irk_315x100cat.png