Notowania

Notowania obligacji korporacyjnych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
2C PARTNERS
GPW ASO
  2014-10-03 101.75 - -
ACTION
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
ADMIRAL BOATS
GPW ASO
  2014-06-17 100.30 - -
GPW ASO
  2014-10-08 98.25 - -
GPW ASO
  2014-10-09 100.17 - -
GPW ASO
  2014-10-17 98.50 7 6.85
AMERICAN HEART OF POLAND
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-10-13 102.70 - -
ABS INVESTMENT
GPW ASO
  2014-10-17 98.00 5 4.90
ALIOR BANK
BS ASO
  2014-10-13 102.00 P - -
BS ASO
  2014-08-07 100.40 P - -
BS ASO
  2013-07-25 100.00 P - -
AmRest Holdings SE
BS ASO
  2014-06-12 100.64 - -
AOW FAKTORING
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-29 102.70 - -
AIRON INVESTMENT
GPW ASO
  2014-09-18 100.40 - -
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
BS ASO
  - - - -
ATAL
BS ASO
  2014-10-07 100.00 - -
BS ASO
  2014-03-13 102.90 - -
BS ASO
  2014-01-09 100.00 P - -
PCC AUTOCHEM
GPW ASO
  2014-10-16 103.00 - -
BBI DEVELOPMENT
BS ASO
  2012-07-27 100.00 - -
GPW ASO
  2012-09-21 100.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-23 102.15 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 101.00 80 82.23
BBF
GPW ASO
  2014-10-06 97.86 - -
Bank Gospodarstwa Krajowego
BS ASO
  2014-10-02 100.35 - -
BS ASO
  2014-10-14 100.40 - -
BS ASO
  2014-08-18 99.99 - -
BS ASO
  2014-06-24 100.00 - -
BS RR
  2013-12-13 110.13 - -
GPW RR
  2014-08-06 112.40 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-09-09 115.00 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
BS ASO
  2014-08-13 103.37 - -
BS ASO
  2014-06-30 102.60 P - -
BS ASO
  - - - -
BANK POCZTOWY
GPW ASO
  2013-05-31 101.55 - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-13 100.00 P - -
BEST III NS FIZ
BS ASO
  2014-10-06 100.01 - -
BS ASO
  2013-10-02 100.00 P - -
BEST
GPW RR
  2014-10-16 100.19 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.50 282 28.68
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 102.80 50 5.17
BLUE TAX GROUP
GPW ASO
  2014-08-06 99.99 - -
BZ WBK
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-30 100.83 - -
BS ASO
  2014-07-28 100.62 - -
GPW ASO
  2014-10-06 100.90 - -
CAPITAL PARK
BS ASO
  2014-08-07 100.00 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.15 909 93.70
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 99.60 1410 143.63
CASUS FINANSE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-15 101.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-09 100.00 - -
CERTUS CAPITAL
GPW ASO
  2014-07-11 97.50 - -
CCC
BS ASO
  - - - -
CIECH
BS ASO
  2014-10-15 102.00 - -
CI GAMES
GPW ASO
  2014-10-14 99.80 - -
COMP
BS ASO
  - - - -
COPERNICUS SECURITIES
GPW ASO
  2014-10-16 98.05 - -
CUBE. ITG
GPW ASO
  - - - -
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-15 91.05 - -
DOMINIUM
GPW ASO
Z 2014-08-04 101.50 - -
DOM DEVELOPMENT
BS ASO
  2014-09-24 104.15 - -
BS ASO
  2014-10-06 101.70 - -
DEBT TRADING
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-07 101.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-10 99.10 - -
ECHO INVESTMENT
BS ASO
  2014-10-03 101.00 - -
GPW RR
  2014-10-17 100.35 3994 403.72
BS ASO
  2014-10-02 103.00 - -
BS ASO
  2014-07-31 101.81 - -
BS ASO
  2014-10-06 100.00 - -
GPW RR
  2014-10-17 100.40 1085 110.90
BS ASO
  2014-10-07 101.50 - -
GPW RR
  2014-10-17 100.50 635 64.88
ECI - BPS REAL ESTATE
GPW ASO
  2014-09-26 100.49 - -
GPW ASO
  2014-09-29 100.48 - -
ED invest S.A.
GPW ASO
  2014-10-10 100.50 - -
EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY
GPW ASO
  2014-10-09 100.70 - -
GPW ASO
  2014-10-03 102.00 - -
GPW ASO
  2014-09-30 101.90 - -
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
GPW RR
  - - - -
E-KANCELARIA
GPW ASO
  2014-10-16 72.00 - -
GPW ASO
  2014-10-06 89.70 - -
GPW ASO
  2014-10-17 48.90 1 0.05
GPW ASO
  2014-10-10 64.00 - -
GPW ASO
  2014-09-23 63.24 - -
GPW ASO
  2014-09-08 60.00 - -
GPW ASO
  2014-10-17 52.80 175 9.98
GPW ASO
  2014-10-17 88.00 10 8.88
GPW ASO
  2014-10-17 47.00 4 1.93
GPW ASO
  2014-10-13 37.50 - -
GPW ASO
  2014-09-16 92.40 - -
ENERGA
BS RR
  2014-10-01 103.20 - -
EKOPALIWA CHEŁM
GPW ASO
  2014-10-17 106.11 26 2.85
ERBUD
GPW ASO
  2014-10-06 102.00 - -
EUROCENT
GPW ASO
  2014-10-14 101.50 - -
EUROCASH
BS ASO
  2014-10-16 98.00 - -
FAST FINANCE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 99.40 2 2.04
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-09 96.93 - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.39 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-08 99.97 - -
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
GPW ASO
  2014-10-10 99.50 - -
GPW ASO
  2014-10-14 99.70 - -
FERRATUM CAPITAL POLAND
GPW ASO
  2014-10-07 100.70 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.50 10 10.37
GRUPA EMMERSON
GPW ASO
  2014-10-14 98.95 - -
GHELAMCO INVEST
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-10-10 100.50 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.20 1 10.20
BS ASO
  2014-04-11 101.71 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-02 100.51 - -
BS ASO
  2014-10-07 100.90 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-15 104.50 - -
BS ASO
  2014-10-06 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-04-11 100.93 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-08-29 101.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-09 100.43 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-15 100.49 - -
GNB AUTO PLAN
BS ASO
  - - - -
GETIN NOBLE BANK
GPW ASO
  2014-10-17 101.19 150 153.06
GPW ASO
  2014-10-17 99.00 40 40.00
GPW ASO
  2014-10-16 98.50 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.37 163 164.34
GPW ASO
  2014-10-17 98.50 25 24.73
GPW ASO
  2014-10-13 99.27 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.32 15 15.05
GPW ASO
  2014-10-06 99.50 - -
GPW ASO
  2014-10-10 99.20 - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.80 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-23 102.50 - -
BS ASO
  2014-07-16 102.40 - -
GPW ASO
  2014-06-12 102.03 - -
GPW ASO
  2014-10-15 98.60 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-13 99.49 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.25 31 31.44
GPW ASO
  2014-10-07 99.75 - -
BS ASO
  2013-05-15 99.00 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.36 10 10.12
GPW ASO
  2014-10-17 100.35 16 16.12
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-08 100.60 - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.20 - -
GPW ASO
  2014-10-16 99.00 - -
GPW ASO
  2014-10-10 100.64 - -
GPW ASO
  2014-10-07 99.79 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.40 30 30.73
GPW ASO
  2014-10-15 98.89 - -
BS ASO
  2013-07-01 100.00 - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.14 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-12 100.70 - -
GPW ASO
  2014-09-30 98.60 - -
GPW
BS ASO
  2012-09-05 100.50 - -
GPW RR
  2014-10-17 100.50 374 38.06
GRANIT-COLOR
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-07 102.00 - -
GINO ROSSI
GPW ASO
  2014-10-13 103.99 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-13 103.08 P - -
GTC
BS ASO
  2014-09-10 100.60 - -
GPW ASO
  2014-10-14 100.20 - -
BS ASO
  2014-10-02 99.68 - -
HB REAVIS FINANCE PL
BS ASO
  2014-06-05 101.00 - -
HUSSAR GRUPPA
GPW ASO
  2014-10-16 97.40 - -
IIF
GPW ASO
  2014-09-18 100.50 - -
INSTALEXPORT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-02 94.10 - -
ING BANK ŚLĄSKI
BS ASO
  2014-07-18 100.00 - -
INPRO
BS ASO
  - - - -
INDOS
GPW ASO
  2014-10-08 100.00 - -
INVISTA
GPW ASO
  2014-10-03 99.05 - -
GPW ASO
  2014-10-01 101.09 - -
IPF INVESTMENTS POLSKA
BS ASO
  2014-08-13 104.10 - -
INTEGER.PL
BS ASO
  - - - -
IVOPOL
GPW ASO
  2014-10-17 100.42 6 6.07
RÓŻANA
GPW ASO
Z 2014-06-20 24.81 - -
ZM HENRYK KANIA
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-02 100.00 - -
KREDYT INKASO I NS FIZ
BS ASO
  2014-10-07 100.00 - -
KLON
GPW ASO
  2014-07-24 101.40 - -
GPW ASO
  2014-10-09 101.00 - -
KANCELARIA MEDIUS
GPW ASO
  2014-08-27 101.80 - -
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET
GPW ASO
  2014-10-17 100.91 1 0.10
KREDYT INKASO
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 101.61 4 4.16
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 102.00 157 164.36
BS ASO
  2014-10-13 101.80 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-10-10 102.00 - -
BS ASO
  2014-10-02 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-08-27 106.50 - -
BS ASO
  2014-03-12 100.00 P - -
KRUK
GPW ASO
  2014-10-14 99.80 - -
GPW ASO
  2014-10-16 103.33 P - -
GPW ASO
  2014-10-09 104.79 - -
GPW ASO
  2014-10-09 104.15 - -
GPW ASO
  2014-09-18 104.80 - -
GPW ASO
  2014-10-01 102.07 - -
GPW ASO
  2014-10-06 105.88 - -
GPW ASO
  2014-07-07 101.00 - -
GPW ASO
  2014-05-12 103.50 - -
GPW ASO
  2014-10-17 104.00 10 10.49
GPW RR
  2014-10-17 103.59 38 3.97
GPW ASO
  2014-10-06 104.20 - -
LC CORP
BS ASO
  2012-07-19 100.00 - -
BS ASO
  2014-10-06 100.00 - -
BS ASO
  2014-10-06 100.00 - -
LEASING-EXPERTS
GPW ASO
  2014-10-17 100.00 2 2.02
LZMO
GPW ASO
  2014-10-15 98.85 - -
MASTERFORM
GPW ASO
  2014-10-15 100.50 - -
mBANK
BS ASO
  2014-10-09 101.50 - -
GPW ASO
  2014-10-16 101.50 - -
MCI MANAGEMENT
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-08-27 100.80 - -
BS ASO
  2014-08-22 100.90 - -
GPW ASO
  2014-10-14 103.15 - -
MEDORT
BS ASO
  2014-07-01 100.50 - -
MIDAS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-13 63.50 - -
MERA
GPW ASO
  2014-10-16 100.01 - -
BANK MILLENNIUM
BS ASO
  2014-10-14 101.00 - -
BS ASO
  2014-03-25 101.32 - -
MAK DOM
GPW ASO
  - - - -
MIKROKASA
GPW ASO
  2014-09-22 100.95 - -
GPW ASO
  2014-10-10 100.10 - -
MULTIMEDIA POLSKA
BS ASO
  2014-03-28 100.25 - -
GPW ASO
  2014-10-17 98.00 73 7488.13
MEXPOL
GPW ASO
  - - - -
MIRBUD
GPW ASO
  2014-10-17 100.00 7 0.72
MERITUM BANK
GPW ASO
  2014-10-15 105.40 - -
MURAPOL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-14 100.24 - -
GPW ASO
  2014-09-10 100.86 - -
MARVIPOL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.20 625 62.81
MW TRADE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-14 101.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-08 101.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-08 100.70 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.90 50 5.11
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-15 100.56 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.70 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-13 101.60 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-09 100.98 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.30 42 4.35
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-13 100.50 - -
MYSŁAW
GPW ASO
  2014-10-13 102.50 - -
GPW ASO
  2014-10-16 104.00 - -
NANOTEL
GPW ASO
  2014-10-14 102.95 - -
GPW ASO
  2014-10-17 102.97 1 0.10
NAVI GROUP
GPW ASO
  2014-09-23 94.00 - -
GPW ASO
  2014-09-16 97.50 - -
GPW ASO
  2014-10-15 92.90 - -
NORDIC DEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-09-18 104.99 - -
OT LOGISTICS
BS ASO
  2014-03-10 101.00 - -
GPW ASO
  2014-08-26 100.89 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-15 101.50 - -
POLBRAND
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 95.95 263 24.75
GPW ASO
  2014-10-17 99.90 331 33.31
UNISERV-PIECBUD
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-16 101.00 - -
PC GUARD
GPW ASO
  2014-10-03 100.40 - -
PCC ROKITA
GPW RR
  2014-10-16 103.07 - -
GPW RR
  2014-10-17 100.86 1008 101.74
GPW RR
  2014-10-16 103.50 - -
GPW RR
  2014-10-17 102.00 1 0.10
PCZ
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.60 80 80.89
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.53 3 3.03
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.08 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.30 5 5.04
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.78 6 6.08
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-16 101.50 - -
PAGED
BS ASO
  2014-10-03 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2013-11-22 100.00 - -
PGNiG
BS ASO
  2014-07-17 101.45 - -
PRAGMA INWESTYCJE
GPW ASO
  2014-10-08 101.35 - -
GPW ASO
  2014-10-17 99.50 1 1.03
GPW ASO
  2014-10-17 101.00 27 27.34
PKN ORLEN
GPW RR
  2014-10-17 100.50 3111 318.19
BS ASO
  2014-09-18 102.25 - -
GPW RR
  2014-10-17 100.65 20 2.02
GPW RR
  2014-10-17 103.52 1596 166.18
GPW RR
  2014-10-17 101.00 1018 104.55
GPW RR
  2014-10-15 101.28 - -
GPW RR
  2014-10-17 100.70 83 8.52
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
BS ASO
  2014-09-10 103.00 - -
POLSKI GAZ
GPW ASO
  2014-10-13 100.99 - -
POLNORD
GPW ASO
  2014-10-17 100.70 70 7.05
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-15 100.50 - -
POZNAŃSKA 37 SPV
GPW ASO
  2014-08-28 109.50 - -
GPW ASO
  2014-04-01 101.00 - -
PRÓCHNIK
GPW ASO
  2014-09-10 102.99 - -
P.R.E.S.C.O. GROUP
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-03 103.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.82 - -
PRAGMA FAKTORING
GPW ASO
  2014-10-01 100.00 - -
GPW ASO
  2014-10-14 100.35 - -
GPW ASO
  2014-10-17 99.40 50 51.00
PTI
GPW ASO
  2014-09-10 102.20 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.10 20 10.35
QUALITY ALL DEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-10-10 100.20 - -
RAPORT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 99.00 65 6.53
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-30 99.50 - -
RANK PROGRESS
BS ASO
  2014-06-26 96.00 - -
GPW ASO
  2014-10-08 97.49 - -
ROBYG
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 102.40 79100 8264.37
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-10 104.29 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-14 100.80 - -
BS ASO
  2014-02-25 101.90 - -
GPW ASO
  2014-09-29 103.80 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-29 101.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-06 102.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-15 102.75 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-06 102.50 - -
RONSON EUROPE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-15 101.00 - -
BS ASO
  2014-02-24 101.10 - -
GPW ASO
  2014-09-25 103.00 - -
BS ASO
  2014-02-25 100.70 - -
GPW ASO
  2014-09-22 103.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-24 102.50 - -
SAF
GPW ASO
  2014-10-10 100.00 - -
SCANMED MULTIMEDIS
GPW ASO
  2014-10-16 99.40 - -
POLKAP
GPW ASO
  2014-09-24 99.38 - -
SYGNITY
BS ASO
  2014-09-30 103.00 P - -
SIÓDEMKA
BS ASO
  - - - -
SMS KREDYT HOLDING
GPW ASO
  - - - -
SMT
GPW ASO
  2014-09-22 99.10 - -
TRAKCJA PRKiI
GPW ASO
  2014-10-09 102.50 - -
GPW ASO
  2014-10-01 100.50 - -
TRUST
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-30 74.00 - -
UBOAT - LINE
GPW ASO
  2014-10-13 75.00 - -
GPW ASO
  2014-10-14 70.00 - -
UNIDEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-10-08 100.00 P - -
UNIBEP
GPW ASO
  2014-08-05 100.10 - -
GPW ASO
  2014-10-07 102.20 - -
VICTORIA DOM
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-18 101.00 - -
PPUH VIG
GPW ASO
  2014-10-15 98.50 - -
GPW ASO
  2014-09-30 97.00 - -
VINDEXUS
GPW ASO
  2014-10-01 104.60 - -
VENITI
GPW ASO
  2014-10-01 99.98 - -
VOXEL
GPW ASO
  2014-10-01 100.67 - -
GPW ASO
  2014-10-17 100.70 28 28.69
VANTAGE DEVELOPMENT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-02 101.50 - -
WDB BU
GPW ASO
  2014-10-06 100.00 - -
WERTH - HOLZ
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 98.50 40 3.98
WŁODARZEWSKA
GPW ASO
  2014-10-13 96.20 - -
GPW ASO
  2014-10-10 96.00 - -
GPW ASO
  2014-10-14 98.50 - -
WIND MOBILE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-14 103.30 - -
WRATISLAVIA-BIO
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-16 100.70 - -
WIERZYCIEL
GPW ASO
  2014-09-24 101.90 - -
WORK SERVICE
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 102.60 500 514.64
WSIP
BS ASO
  2013-03-25 100.00 P - -
WARIMPEX
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-10-17 87.00 24 21.48
BS ASO
  2014-10-08 106.00 - -
BS ASO
  2013-12-16 105.20 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
WZRT-ENERGIA
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
Z 2014-06-25 54.15 P - -
ZPS KRZĘTLE
GPW ASO
Z 2014-07-01 82.00 - -
ZASTAL
GPW ASO
  2014-08-25 100.70 - -

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
OT LOGISTICS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
PKO FINANCE AB
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-07-11 103.80 - -
ZM ROPCZYCE
GPW ASO
  2014-09-08 100.00 - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych
i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Kalkulatory

Data: 2014-10-17
  Firmy Samorządy
Liczba serii 361 61
Wartość emisji 50.69 3.2

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2014-10-17
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ROB0116 102.40 8264.37
MMP0520 98.00 7488.13
WSE1016 102.60 514.64
 

t3t2cat.png

irk_315x100cat.png