Notowania

Notowania obligacji korporacyjnych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
2C PARTNERS
GPW ASO
  2014-12-16 101.97 - -
GPW ASO
  2014-12-05 102.00 - -
GPW ASO
  2014-12-15 101.10 - -
AB
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
ACTION
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
ADMIRAL BOATS
GPW ASO
  2014-12-15 97.00 - -
GPW ASO
  2014-12-16 96.00 - -
GPW ASO
  2014-12-15 98.00 - -
GPW ASO
  2014-12-17 96.00 2 1.95
AMERICAN HEART OF POLAND
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-10-13 102.70 - -
ABS INVESTMENT
GPW ASO
  2014-12-10 99.00 - -
ALIOR BANK
BS ASO
  2014-12-10 101.70 - -
BS ASO
  2014-12-02 101.30 - -
BS ASO
  2013-07-25 100.00 P - -
AmRest Holdings SE
BS ASO
  2014-06-12 100.64 - -
AOW FAKTORING
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-09 102.49 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-05 101.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-12 100.95 - -
AIRON INVESTMENT
GPW ASO
  2014-12-17 100.30 2 2.01
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
BS ASO
  - - - -
ATAL
BS ASO
  2014-11-19 100.50 P - -
BS ASO
  2014-10-21 102.00 - -
BS ASO
  2014-01-09 100.00 P - -
PCC AUTOCHEM
GPW ASO
  2014-12-16 102.50 - -
BBI DEVELOPMENT
BS ASO
  2012-07-27 100.00 - -
GPW ASO
  2012-09-21 100.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-09-23 102.15 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-11-14 101.50 - -
GPW ASO
  2014-12-08 102.00 - -
BBF
GPW ASO
  2014-12-17 99.00 15 1.49
Bank Gospodarstwa Krajowego
BS ASO
  2014-12-17 100.35 819 832.19
BS ASO
  2014-12-16 100.20 P - -
BS ASO
  2014-12-17 100.00 5000 5009.60
BS ASO
  2014-06-24 100.00 - -
BS RR
  2013-12-13 110.13 - -
GPW RR
  2014-12-01 115.00 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-12-02 121.00 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
BS ASO
  2014-12-10 102.78 - -
BS ASO
  2014-06-30 102.60 P - -
BS ASO
  - - - -
BANK POCZTOWY
GPW ASO
  2013-05-31 101.55 - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-12 100.70 - -
BEST II NS FIZ
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-02 100.00 - -
BEST III NS FIZ
BS ASO
  2014-10-21 100.00 - -
BS ASO
  2013-10-02 100.00 P - -
BEST
GPW RR
  2014-12-12 100.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 101.36 131 13.33
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-04 103.99 - -
GPW RR
  2014-12-16 100.00 - -
BLUE TAX GROUP
GPW ASO
  2014-12-04 100.00 - -
BZ WBK
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 101.00 - -
BS ASO
  2014-10-22 100.75 - -
GPW ASO
  2014-12-15 101.25 - -
CAPITAL PARK
BS ASO
  2014-08-07 100.00 - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.90 50 5.05
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.98 59 6.10
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.30 1309 133.65
CASUS FINANSE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-01 100.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 100.00 - -
CERTUS CAPITAL
GPW ASO
  2014-11-12 98.50 - -
CCC
BS ASO
  - - - -
CIECH
BS ASO
  2014-12-10 104.99 - -
COMP
BS ASO
  - - - -
COPERNICUS SECURITIES
GPW ASO
  2014-11-19 98.40 - -
CUBE. ITG
GPW ASO
  - - - -
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 61.50 2 12.56
DOM DEVELOPMENT
BS ASO
  2014-09-24 104.15 - -
BS ASO
  2014-10-06 101.70 - -
DEBT TRADING
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-03 101.80 - -
ECHO INVESTMENT
BS ASO
  2014-10-03 101.00 - -
GPW RR
  2014-12-17 100.85 685 70.22
BS ASO
  2014-12-03 103.40 - -
GPW RR
  2014-12-17 100.70 964 97.77
BS ASO
  2014-07-31 101.81 - -
BS ASO
  2014-11-06 100.00 - -
GPW RR
  2014-12-11 100.90 - -
BS ASO
  2014-10-07 101.50 - -
GPW RR
  2014-12-17 100.80 7 0.72
ECI - BPS REAL ESTATE
GPW ASO
  2014-11-18 99.90 - -
GPW ASO
  2014-09-29 100.48 - -
ED invest S.A.
GPW ASO
  2014-12-16 100.50 - -
EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY
GPW ASO
  2014-12-15 101.40 - -
GPW ASO
  2014-11-17 102.50 - -
GPW ASO
  2014-12-15 103.40 - -
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
GPW RR
  - - - -
E-KANCELARIA
GPW ASO
  2014-12-02 97.75 - -
GPW ASO
  2014-12-11 94.95 - -
GPW ASO
  2014-11-26 87.20 - -
GPW ASO
  2014-12-12 93.00 - -
GPW ASO
  2014-11-26 80.90 - -
GPW ASO
  2014-12-17 93.20 10 9.36
GPW ASO
  2014-12-17 76.00 4 3.10
GPW ASO
  2014-12-17 88.70 236 21.03
GPW ASO
  2014-12-17 78.00 7 5.51
GPW ASO
  2014-12-04 75.11 - -
GPW ASO
  2014-12-12 80.00 - -
ENERGA
BS RR
  2014-12-17 103.00 160 1655.54
EKOPALIWA CHEŁM
GPW ASO
  2014-12-16 102.70 - -
ERBUD
GPW ASO
  2014-12-08 102.00 - -
EUROCENT
GPW ASO
  2014-11-26 101.80 - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.30 76 7.57
EUROCASH
BS ASO
  2014-12-17 97.50 10 975.00
FAST FINANCE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-07 99.67 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 97.00 19 18.89
GPW ASO
  2014-12-09 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-08 99.03 - -
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
GPW ASO
  2014-12-04 101.50 - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.45 - -
FERRATUM CAPITAL POLAND
GPW ASO
  2014-12-04 102.50 - -
GPW ASO
  2014-12-17 101.60 1990 2022.30
GRUPA EMMERSON
GPW ASO
  2014-12-15 98.89 - -
GHELAMCO INVEST
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-04 100.00 - -
BS ASO
  2014-10-10 100.50 - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.80 1 10.38
BS ASO
  2014-04-11 101.71 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-11 101.59 - -
BS ASO
  2014-10-07 100.90 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 101.30 - -
BS ASO
  2014-12-02 99.00 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-12 101.01 - -
BS ASO
  2014-04-11 100.93 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-10 101.52 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.67 4 4.16
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-01 101.99 - -
GNB AUTO PLAN
BS ASO
  - - - -
GETIN NOBLE BANK
GPW ASO
  2014-12-17 100.06 87 88.84
GPW ASO
  2014-12-17 97.50 19 18.86
GPW ASO
  2014-12-11 98.40 - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.80 205 207.17
GPW ASO
  2014-12-17 97.50 100 98.75
GPW ASO
  2014-12-17 97.50 261 258.34
GPW ASO
  2014-12-16 99.50 - -
GPW ASO
  2014-12-16 98.49 - -
GPW ASO
  2014-12-17 98.00 7 6.93
GPW ASO
  2014-12-16 99.70 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-24 101.00 - -
BS ASO
  2014-07-16 102.40 - -
GPW ASO
  2014-12-16 101.32 - -
GPW ASO
  2014-12-17 98.00 8 7.86
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-10 98.90 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 100.00 - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.01 31 31.39
GPW ASO
  2014-12-16 97.40 - -
BS ASO
  2013-05-15 99.00 - -
GPW ASO
  2014-12-12 99.70 - -
GPW ASO
  2014-12-15 99.90 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 99.60 - -
GPW ASO
  2014-12-16 99.60 - -
GPW ASO
  2014-12-11 97.70 - -
GPW ASO
  2014-12-15 100.35 - -
GPW ASO
  2014-12-11 99.00 - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.17 11 11.02
GPW ASO
  2014-12-17 97.70 13 12.70
BS ASO
  2013-07-01 100.00 - -
GPW ASO
  2014-12-11 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.00 - -
GPW ASO
  2014-12-10 99.00 - -
GPW
BS ASO
  2012-09-05 100.50 - -
GPW RR
  2014-12-17 100.88 1944 199.45
GRANIT-COLOR
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-10 104.00 - -
GINO ROSSI
GPW ASO
  2014-12-17 100.00 14 14.00
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-24 104.10 - -
GTC
BS ASO
  2014-09-10 100.60 - -
GPW ASO
  2014-12-10 100.34 - -
BS ASO
  2014-10-02 99.68 - -
HB REAVIS FINANCE PL
BS ASO
  2014-06-05 101.00 - -
HUSSAR GRUPPA
GPW ASO
  2014-12-02 99.50 - -
IIF
GPW ASO
  2014-11-12 100.90 - -
INSTALEXPORT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-09 96.90 - -
ING BANK ŚLĄSKI
BS ASO
  2014-07-18 100.00 - -
INPRO
BS ASO
  - - - -
INVISTA
GPW ASO
  2014-12-11 100.00 - -
GPW ASO
  2014-12-08 100.65 - -
IPF INVESTMENTS POLSKA
BS ASO
  2014-12-08 101.00 P - -
INTEGER.PL
BS ASO
  - - - -
IVOPOL
GPW ASO
  2014-12-11 101.80 - -
KREDYT INKASO I NS FIZ
BS ASO
  2014-10-07 100.00 - -
KLEBA INVEST
GPW ASO
  2014-12-17 100.00 50 5.13
GPW ASO
  2014-11-18 100.02 - -
GPW ASO
  - - - -
KLON
GPW ASO
  2014-11-20 101.34 - -
GPW ASO
  2014-12-05 101.50 - -
KANCELARIA MEDIUS
GPW ASO
  2014-11-28 101.15 - -
GPW ASO
  2014-12-11 100.10 - -
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET
GPW ASO
  2014-12-11 100.85 - -
KREDYT INKASO
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.00 2 2.08
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-12 101.50 - -
BS ASO
  2014-12-03 101.80 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-10-10 102.00 - -
BS ASO
  2014-12-05 102.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-01 105.00 - -
BS ASO
  2014-03-12 100.00 P - -
KERDOS GROUP
GPW ASO
  2014-12-16 101.00 - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.30 - -
GPW ASO
  2014-12-05 101.10 - -
KRUK
GPW ASO
  2014-12-15 99.70 - -
GPW ASO
  2014-11-20 104.10 - -
GPW ASO
  2014-12-15 104.00 - -
GPW ASO
  2014-12-17 103.80 12 12.52
GPW ASO
  2014-11-14 104.80 - -
GPW ASO
  2014-12-01 104.40 - -
GPW ASO
  2014-12-09 106.00 - -
GPW ASO
  2014-12-03 103.50 - -
GPW ASO
  2014-12-16 104.50 - -
GPW RR
  2014-12-16 104.20 - -
GPW ASO
  2014-12-08 105.00 - -
LC CORP
BS ASO
  2012-07-19 100.00 - -
BS ASO
  2014-12-11 100.00 - -
BS ASO
  2014-10-06 100.00 - -
LEASING-EXPERTS
GPW ASO
  2014-12-04 101.00 - -
LZMO
GPW ASO
  2014-12-16 96.50 - -
MASTERFORM
GPW ASO
  2014-12-12 100.00 - -
mBANK
BS ASO
  2014-10-09 101.50 - -
GPW ASO
  2014-12-16 102.00 - -
MCI MANAGEMENT
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-08-27 100.80 - -
BS ASO
  2014-08-22 100.90 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 102.40 - -
MEDORT
BS ASO
  2014-07-01 100.50 - -
MIDAS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 66.50 2 1.33
MERA
GPW ASO
  2014-12-15 100.40 - -
BANK MILLENNIUM
BS ASO
  2014-12-17 100.90 450 457.79
BS ASO
  2014-03-25 101.32 - -
MAK DOM
GPW ASO
  - - - -
MIKROKASA
GPW ASO
  2014-12-17 100.40 5 5.02
GPW ASO
  2014-12-17 100.30 50 50.25
GPW ASO
  2014-11-21 101.30 - -
MULTIMEDIA POLSKA
BS ASO
  2014-12-08 100.00 - -
GPW ASO
  2014-12-11 100.20 - -
MEXPOL
GPW ASO
  2014-12-11 100.99 - -
MIRBUD
GPW ASO
  2014-12-17 100.30 73 7.58
MERITUM BANK
GPW ASO
  2014-12-16 105.50 - -
MURAPOL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-17 100.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 99.90 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.50 500 50.08
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-11 102.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.50 - -
MARVIPOL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.20 340 34.38
MW TRADE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.40 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-09 100.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 100.65 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.63 26 2.66
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-10 100.99 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 100.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.70 70 7.05
MYSŁAW
GPW ASO
  2014-12-16 102.02 - -
GPW ASO
  2014-12-03 103.50 - -
NAVI GROUP
GPW ASO
  2014-11-10 99.98 - -
GPW ASO
  2014-12-04 99.50 - -
GPW ASO
  2014-12-11 99.99 - -
NORDIC DEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-11-04 105.50 - -
OT LOGISTICS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-11 101.49 - -
POLBRAND
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.90 138 14.10
GPW ASO
  2014-12-16 100.00 - -
UNISERV-PIECBUD
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 101.00 - -
PC GUARD
GPW ASO
Z 2014-12-09 85.00 - -
PCC ROKITA
GPW RR
  2014-12-12 104.01 - -
GPW RR
  2014-12-17 102.00 5 0.51
GPW RR
  2014-12-17 104.10 1 0.10
GPW RR
  2014-12-17 101.85 142 14.47
GPW RR
  2014-12-17 100.52 114 11.57
PCZ
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.00 16 16.19
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.19 5 5.05
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 100.01 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-12 100.18 - -
BS ASO
  2014-10-21 101.00 - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.50 - -
PAGED
BS ASO
  2014-10-03 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-03 101.00 - -
PGNiG
BS ASO
  2014-11-14 101.30 - -
PRAGMA INWESTYCJE
GPW ASO
  2014-12-12 100.01 - -
GPW ASO
  2014-12-12 101.29 - -
PKN ORLEN
GPW RR
  2014-12-17 100.99 110 11.14
BS ASO
  2014-11-14 102.50 - -
GPW RR
  2014-12-17 110.66 P 2231 248.53
GPW RR
  2014-12-16 105.01 - -
GPW RR
  2014-12-17 101.65 523 53.19
GPW RR
  2014-12-17 101.48 589 59.87
GPW RR
  2014-12-17 100.72 720 72.83
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
BS ASO
  2014-10-22 104.20 - -
POLSKI GAZ
GPW ASO
Z 2014-12-02 100.25 - -
POLNORD
GPW ASO
  2014-12-11 100.20 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 99.60 - -
POZNAŃSKA 37 SPV
GPW ASO
  2014-11-04 108.85 - -
GPW ASO
  2014-04-01 101.00 - -
PRÓCHNIK
GPW ASO
  2014-12-15 101.45 - -
P.R.E.S.C.O. GROUP
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-03 103.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 99.90 - -
PRAGMA FAKTORING
GPW ASO
  2014-12-16 100.00 - -
GPW ASO
  2014-12-08 99.55 - -
PRAGMA INKASO
GPW ASO
  2014-12-17 100.60 59 59.69
PTI
GPW ASO
  2014-12-16 101.00 - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 101.00 - -
QUALITY ALL DEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-11-04 100.70 - -
RAPORT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-24 99.85 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 99.00 50 5.09
RANK PROGRESS
BS ASO
  2014-06-26 96.00 - -
GPW ASO
  2014-12-15 96.00 - -
ROBYG
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 102.30 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-05 104.30 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
Z 2014-12-08 100.80 - -
BS ASO
  2014-02-25 101.90 - -
GPW ASO
  2014-11-07 104.13 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 101.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-10 102.75 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
Z 2014-12-05 101.00 - -
RONSON EUROPE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-05 100.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.31 50 5.04
BS ASO
  2014-02-24 101.10 - -
GPW ASO
  2014-12-03 103.00 - -
BS ASO
  2014-02-25 100.70 - -
GPW ASO
  2014-09-22 103.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-26 102.00 - -
SAF
GPW ASO
  2014-12-01 101.48 - -
POLKAP
GPW ASO
  2014-12-16 99.12 - -
SYGNITY
BS ASO
  2014-09-30 103.00 P - -
SIÓDEMKA
BS ASO
  - - - -
SMS KREDYT HOLDING
GPW ASO
  2014-12-10 99.90 - -
TRAKCJA PRKiI
GPW ASO
  2014-12-17 103.50 P 17914 19166.19
GPW ASO
  2014-12-17 101.00 20 20.80
UBOAT - LINE
GPW ASO
  2014-12-17 82.00 1 0.83
GPW ASO
  2014-12-17 75.00 10 7.50
UNIDEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-12-10 103.00 - -
UNIBEP
GPW ASO
  2014-11-25 101.00 - -
GPW ASO
  2014-10-07 102.20 - -
VICTORIA DOM
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-18 101.00 - -
PPUH VIG
GPW ASO
  2014-12-17 98.56 3 3.01
GPW ASO
  2014-11-27 100.90 - -
VINDEXUS
GPW ASO
  2014-12-12 104.50 - -
VENITI
GPW ASO
  2014-10-01 99.98 - -
VOXEL
GPW ASO
  2014-12-04 100.79 - -
GPW ASO
  2014-12-16 100.01 - -
VANTAGE DEVELOPMENT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-15 101.21 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-08 100.50 - -
WDB BU
GPW ASO
  2014-12-17 100.50 26 2.61
WŁODARZEWSKA
GPW ASO
  2014-12-17 93.00 10 9.39
GPW ASO
  2014-12-17 88.15 16 14.25
WIND MOBILE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 102.50 3 0.31
WRATISLAVIA-BIO
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-16 99.80 - -
WIERZYCIEL
GPW ASO
  2014-12-04 100.51 - -
WORK SERVICE
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-11 103.40 - -
WSIP
BS ASO
  2013-03-25 100.00 P - -
WARIMPEX
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-24 99.90 - -
BS ASO
  2014-10-08 106.00 - -
BS ASO
  2013-12-16 105.20 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
ZASTAL
GPW ASO
  2014-11-24 100.10 - -

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
GHELAMCO INVEST
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
OT LOGISTICS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
PKO FINANCE AB
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-07-11 103.80 - -
ZM ROPCZYCE
GPW ASO
  2014-09-08 100.00 - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych
i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Kalkulatory

Data: 2014-12-17
  Firmy Samorządy
Liczba serii 369 60
Wartość emisji 50.79 3.19

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2014-12-17
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
TRJ1215 103.50 19166.19
BGK0517 100.00 5009.60
FRR0615 101.60 2022.30
 

t3t2cat.png

irk_315x100cat.png