Notowania

Notowania obligacji korporacyjnych - dane opóźnione o 15 min.

Pełna wersja notowań

Obligacje przedsiębiorstw (PLN)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. zł)
2C PARTNERS
GPW ASO
  2015-01-30 102.66 11 1.14
GPW ASO
  2015-01-29 102.69 - -
GPW ASO
  2015-01-30 102.99 10 1.03
GPW ASO
  2015-01-27 102.67 - -
AB
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
ACTION
BS ASO
  2015-01-27 100.51 - -
GPW ASO
  - - - -
ADMIRAL BOATS
GPW ASO
  2015-01-23 98.99 - -
GPW ASO
  2015-01-30 98.80 81 80.63
AMERICAN HEART OF POLAND
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2015-01-13 102.60 - -
ABS INVESTMENT
GPW ASO
  2015-01-28 99.30 - -
ALIOR BANK
BS ASO
  2014-12-19 100.77 - -
BS ASO
  2014-12-02 101.30 - -
BS ASO
  2013-07-25 100.00 P - -
BS ASO
  2015-01-30 101.05 500 515.13
AmRest Holdings SE
BS ASO
  2014-06-12 100.64 - -
BS ASO
  - - - -
AOW FAKTORING
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-09 102.49 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-26 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 101.00 - -
AIRON INVESTMENT
GPW ASO
  2014-12-23 100.00 - -
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
BS ASO
  2015-01-27 101.50 - -
ATAL
BS ASO
  2015-01-23 100.25 - -
BS ASO
  2014-10-21 102.00 - -
BS ASO
  2014-01-09 100.00 P - -
PCC AUTOCHEM
GPW ASO
  2015-01-30 102.00 61 6.22
BBI DEVELOPMENT
BS ASO
  2015-01-05 100.00 - -
GPW ASO
  2012-09-21 100.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-13 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-26 100.00 - -
BS ASO
  2014-11-14 101.50 - -
GPW ASO
  2015-01-30 101.99 14 14.28
BBF
GPW ASO
  2015-01-30 100.50 1 0.10
Bank Gospodarstwa Krajowego
BS ASO
  2014-12-17 100.35 - -
BS ASO
  2014-12-18 100.19 P - -
BS ASO
  2015-01-22 100.00 - -
BS ASO
  2015-01-28 100.00 - -
BS RR
  2013-12-13 110.13 - -
GPW RR
  2015-01-27 116.00 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  2014-12-02 121.00 - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BS RR
  - - - -
GPW RR
  - - - -
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
BS ASO
  2014-12-10 102.78 - -
BS ASO
  2014-06-30 102.60 P - -
BS ASO
  - - - -
BANK POCZTOWY
GPW ASO
  2013-05-31 101.55 - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-15 100.00 P - -
BEST II NS FIZ
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-28 100.40 - -
BEST III NS FIZ
BS ASO
  2014-12-18 100.00 P - -
BS ASO
  2013-10-02 100.00 P - -
BEST
GPW RR
  2015-01-30 100.05 70 7.01
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.65 75 7.64
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 103.10 1 0.11
GPW RR
  2015-01-30 101.00 118 11.93
BLUE TAX GROUP
GPW ASO
  2014-12-29 99.99 - -
BZ WBK
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-22 101.20 - -
BS ASO
  2014-10-22 100.75 - -
GPW ASO
  2015-01-30 101.20 20 20.32
CAPITAL PARK
BS ASO
  2014-08-07 100.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.95 893 91.01
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.00 20 2.01
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.60 511 52.68
CASUS FINANSE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 100.15 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 99.95 470 47.27
CERTUS CAPITAL
GPW ASO
  2015-01-20 98.15 - -
CCC
BS ASO
  - - - -
CIECH
BS ASO
  2014-12-10 104.99 - -
COMP
BS ASO
  2015-01-16 100.00 P - -
COPERNICUS SECURITIES
GPW ASO
  2015-01-30 99.00 5 5.04
CUBE. ITG
GPW ASO
  - - - -
Czerwona Torebka Spółka Akcyjna
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 73.00 9 68.18
DOM DEVELOPMENT
BS ASO
  2014-09-24 104.15 - -
BS ASO
  2014-10-06 101.70 - -
DEBT TRADING
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-27 100.00 - -
ECHO INVESTMENT
BS ASO
  2014-10-03 101.00 - -
GPW RR
  2015-01-29 102.00 - -
BS ASO
  2014-12-03 103.40 - -
GPW RR
  2015-01-30 101.60 1000 103.10
BS ASO
  2014-12-22 101.01 - -
BS ASO
  2014-11-06 100.00 - -
GPW RR
  2015-01-30 102.49 520 53.52
BS ASO
  2014-10-07 101.50 - -
GPW RR
  2015-01-27 102.20 - -
ED invest S.A.
GPW ASO
  2015-01-27 100.00 - -
EUROPEJSKI FUNDUSZ MEDYCZNY
GPW ASO
  2015-01-07 101.51 - -
GPW ASO
  2014-11-17 102.50 - -
GPW ASO
  2015-01-09 103.40 - -
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY
GPW RR
  - - - -
E-KANCELARIA
GPW ASO
  2015-01-30 95.00 3 2.91
GPW ASO
  2015-01-30 93.30 20 1.84
GPW ASO
  2015-01-30 84.80 22 1.84
GPW ASO
  2015-01-15 88.90 - -
GPW ASO
  2014-11-26 80.90 - -
GPW ASO
  2015-01-29 92.48 - -
GPW ASO
  2014-12-17 76.00 - -
GPW ASO
  2015-01-27 84.00 - -
GPW ASO
  2015-01-28 78.00 - -
GPW ASO
  2015-01-07 78.50 - -
GPW ASO
  2015-01-27 80.00 - -
ENERGA
BS RR
  2015-01-28 102.60 - -
EKOPALIWA CHEŁM
GPW ASO
  2015-01-28 104.49 - -
ERBUD
GPW ASO
  2014-12-08 102.00 - -
EUROCENT
GPW ASO
  2015-01-02 100.85 - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.40 22 2.24
EUROCASH
BS ASO
  2014-12-17 97.50 - -
FAST FINANCE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-22 96.80 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 93.98 14 13.67
GPW ASO
  2015-01-05 99.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-27 98.00 - -
FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
GPW ASO
  2015-01-30 102.00 1 1.04
GPW ASO
  2015-01-30 101.00 9 9.21
FERRATUM CAPITAL POLAND
GPW ASO
  2015-01-29 103.15 - -
GPW ASO
  2015-01-29 101.00 - -
GRUPA EMMERSON
GPW ASO
  2015-01-22 101.20 - -
GHELAMCO INVEST
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-04 100.00 - -
BS ASO
  2015-01-30 99.90 25 249.99
GPW ASO
  2015-01-30 101.60 7 71.19
BS ASO
  2014-04-11 101.71 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-16 101.00 - -
GPW RR
  2015-01-30 100.47 5 0.50
BS ASO
  2015-01-21 100.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 101.60 10 101.86
BS ASO
  2014-12-02 99.00 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-12 101.01 - -
BS ASO
  2014-04-11 100.93 P - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-20 100.79 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-28 101.27 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-29 100.50 - -
GNB AUTO PLAN
BS ASO
  - - - -
GETIN NOBLE BANK
GPW ASO
  2015-01-30 100.99 95 98.43
GPW ASO
  2015-01-30 98.00 6 6.03
GPW ASO
  2015-01-28 97.50 - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.49 49 50.19
GPW ASO
  2015-01-28 98.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 97.50 10 9.97
GPW ASO
  2015-01-30 100.10 11 11.16
GPW ASO
  2015-01-28 98.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 97.90 110 109.32
GPW ASO
  2015-01-30 99.86 35 35.33
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-11-24 101.00 - -
BS ASO
  2014-12-19 101.50 - -
GPW ASO
  2015-01-15 100.00 - -
GPW ASO
  2015-01-28 98.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 98.98 263 258.32
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-28 99.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 99.72 92 93.80
GPW ASO
  2015-01-30 97.89 4 4.01
BS ASO
  2013-05-15 99.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.39 4 4.12
GPW ASO
  2015-01-22 98.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.40 25 25.51
GPW ASO
  2015-01-29 99.80 - -
GPW ASO
  2015-01-30 98.00 45 45.02
GPW ASO
  2015-01-30 99.50 4 4.03
GPW ASO
  2015-01-28 98.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 99.80 100 100.45
GPW ASO
  2015-01-28 97.90 - -
BS ASO
  2013-07-01 100.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 99.25 11 11.00
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-23 99.00 - -
GPW ASO
  2015-01-28 97.70 - -
GPW
BS ASO
  2012-09-05 100.50 - -
GPW RR
  2015-01-30 100.76 677 68.56
GRANIT-COLOR
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 102.60 17 15.70
GINO ROSSI
GPW ASO
  2015-01-30 100.20 9 9.10
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 102.50 4 4.13
GTC
BS ASO
  2015-01-13 100.08 - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.00 1 10.28
BS ASO
  2014-12-19 99.73 - -
HB REAVIS FINANCE PL
BS ASO
  2015-01-05 100.85 - -
HUSSAR GRUPPA
GPW ASO
  2015-01-26 100.00 - -
IIF
GPW ASO
  2015-01-21 101.45 - -
INSTALEXPORT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-26 95.89 - -
ING BANK ŚLĄSKI
BS ASO
  2014-07-18 100.00 - -
INPRO
BS ASO
  - - - -
INVISTA
GPW ASO
  2015-01-19 100.00 - -
GPW ASO
  2015-01-14 100.63 - -
IPF INVESTMENTS POLSKA
BS ASO
  2014-12-08 101.00 P - -
INTEGER.PL
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
IVOPOL
GPW ASO
  2015-01-21 102.28 - -
KREDYT INKASO I NS FIZ
BS ASO
  2014-10-07 100.00 - -
KLEBA INVEST
GPW ASO
  2015-01-16 101.00 - -
GPW ASO
  2015-01-09 101.20 - -
GPW ASO
  2015-01-23 102.00 - -
KLON
GPW ASO
  2015-01-26 99.59 - -
GPW ASO
  2015-01-23 100.80 - -
KANCELARIA MEDIUS
GPW ASO
  2015-01-15 101.69 - -
GPW ASO
  2014-12-11 100.10 - -
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET
GPW ASO
  2015-01-26 102.00 - -
GPW ASO
  2015-01-28 101.10 - -
KREDYT INKASO
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-28 101.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 101.60 20 20.44
BS ASO
  2014-12-03 101.80 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-12-23 100.50 P - -
BS ASO
  2014-12-05 102.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-01 105.00 - -
BS ASO
  2014-03-12 100.00 P - -
KRUK
GPW ASO
  2015-01-30 103.30 19 19.78
GPW ASO
  2014-11-20 104.10 - -
GPW ASO
  2015-01-21 104.00 - -
GPW ASO
  2015-01-22 104.40 - -
GPW ASO
  2014-11-14 104.80 - -
GPW ASO
  2015-01-15 105.50 - -
GPW ASO
  2015-01-19 109.49 - -
GPW ASO
  2014-12-03 103.50 - -
GPW ASO
  2015-01-26 103.75 - -
GPW RR
  2015-01-30 104.99 268 28.37
GPW ASO
  2015-01-08 104.30 - -
GPW ASO
  2015-01-30 98.10 36 36.10
KERDOS GROUP
GPW ASO
  2015-01-30 101.89 70 7.18
GPW ASO
  2015-01-26 101.00 - -
GPW ASO
  2015-01-20 103.00 - -
LC CORP
BS ASO
  2012-07-19 100.00 - -
BS ASO
  2014-12-11 100.00 - -
BS ASO
  2014-10-06 100.00 - -
LEASING-EXPERTS
GPW ASO
  2015-01-29 98.50 - -
GPW ASO
  2015-01-29 99.01 - -
LOKUM DEWELOPER
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-28 100.19 - -
LZMO
GPW ASO
  2015-01-29 95.50 - -
MASTERFORM
GPW ASO
  2015-01-26 100.20 - -
mBANK
BS ASO
  2014-10-09 101.50 - -
GPW ASO
  2015-01-29 101.50 - -
MCI MANAGEMENT
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  2014-12-19 100.80 - -
BS ASO
  2014-08-22 100.90 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 102.55 6 6.20
MEDORT
BS ASO
  2014-07-01 100.50 - -
MIDAS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-19 61.60 - -
MERA
GPW ASO
  2015-01-21 100.85 - -
BANK MILLENNIUM
BS ASO
  2015-01-15 100.00 - -
BS ASO
  2014-03-25 101.32 - -
MAK DOM
GPW ASO
  - - - -
MIKROKASA
GPW ASO
  2015-01-23 101.40 - -
GPW ASO
  2015-01-28 101.30 - -
GPW ASO
  2014-12-29 101.40 - -
MULTIMEDIA POLSKA
BS ASO
  2015-01-13 100.12 - -
GPW ASO
  2015-01-12 100.00 - -
MEXPOL
GPW ASO
  2015-01-29 102.30 - -
MIRBUD
GPW ASO
  2015-01-30 100.45 40 4.04
MERITUM BANK
GPW ASO
  2015-01-27 106.60 - -
BS ASO
  2015-01-30 102.00 60 622.55
MURAPOL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-20 100.80 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-20 99.99 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-20 99.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-22 100.70 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-26 100.40 - -
MARVIPOL
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.25 67 6.73
MW TRADE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 99.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 99.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-28 99.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-26 99.60 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 99.80 25 2.56
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.95 72 7.39
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-26 100.01 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-23 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-15 100.32 - -
MYSŁAW
GPW ASO
  2015-01-21 102.35 - -
GPW ASO
  2014-12-03 103.50 - -
NAVI GROUP
GPW ASO
Z 2015-01-12 99.00 - -
GPW ASO
Z 2014-12-04 99.50 - -
GPW ASO
Z 2015-01-08 99.00 - -
NORDIC DEVELOPMENT
GPW ASO
  2015-01-20 108.00 - -
NOVAVIS
GPW ASO
  2015-01-30 105.00 1 1.06
OT LOGISTICS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 101.95 32 33.60
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-26 102.79 - -
POLBRAND
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.00 108 10.90
GPW ASO
  2015-01-27 98.40 - -
UNISERV-PIECBUD
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-28 100.78 - -
PC GUARD
GPW ASO
Z 2015-01-21 64.99 - -
PCC ROKITA
GPW RR
  2015-01-30 104.70 211 22.14
GPW RR
  2015-01-30 102.60 172 17.69
GPW RR
  2015-01-30 105.20 670 71.01
GPW RR
  2015-01-30 101.50 1 0.10
GPW RR
  2015-01-30 102.10 1 0.10
PCZ
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 100.01 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.51 20 20.29
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.20 7 7.07
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 100.59 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.20 2 2.02
BS ASO
  2014-10-21 101.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 102.50 93 95.72
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 100.13 - -
PAGED
BS ASO
  2014-10-03 100.00 - -
BS ASO
  - - - -
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-18 101.00 - -
PGNiG
BS ASO
  2015-01-30 101.35 10 101.77
PRAGMA INWESTYCJE
GPW ASO
  2015-01-30 100.05 9 9.21
GPW ASO
  2015-01-08 100.11 - -
PKN ORLEN
GPW RR
  2015-01-30 101.35 242 24.71
BS ASO
  2015-01-16 101.70 - -
GPW RR
  2015-01-30 101.39 656 67.28
GPW RR
  2015-01-29 106.49 - -
GPW RR
  2015-01-30 101.23 1806 184.67
GPW RR
  2015-01-30 101.55 1370 140.18
GPW RR
  2015-01-30 101.50 1117 113.89
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
BS ASO
  2014-10-22 104.20 - -
POLNORD
GPW ASO
  2015-01-30 99.70 110 10.99
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-26 99.50 - -
POZNAŃSKA 37 SPV
GPW ASO
  2014-11-04 108.85 - -
GPW ASO
  2015-01-20 108.00 - -
PRÓCHNIK
GPW ASO
  2015-01-26 100.00 - -
P.R.E.S.C.O. GROUP
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-03 103.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 100.20 - -
PRAGMA FAKTORING
GPW ASO
  2015-01-27 100.00 - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.61 241 243.35
PRAGMA INKASO
GPW ASO
  2015-01-30 101.00 42 42.87
PTI
GPW ASO
  2015-01-26 100.50 - -
GPW ASO
  2015-01-28 101.00 - -
GPW ASO
  2015-01-26 99.99 - -
QUALITY ALL DEVELOPMENT
GPW ASO
  2015-01-28 99.99 - -
RAPORT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 99.70 34 3.52
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-27 100.00 - -
RAIFFEISEN BANK POLSKA
BS ASO
  - - - -
RANK PROGRESS
BS ASO
  2014-06-26 96.00 - -
GPW ASO
  2015-01-27 97.00 - -
ROBYG
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-15 104.50 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-23 100.60 - -
BS ASO
  2014-02-25 101.90 - -
GPW ASO
  2015-01-30 103.30 10 10.41
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-23 101.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-30 104.00 - -
RONSON EUROPE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-27 101.10 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-12-17 100.31 - -
BS ASO
  2014-02-24 101.10 - -
GPW ASO
  2015-01-21 103.00 - -
BS ASO
  2014-02-25 100.70 - -
GPW ASO
  2015-01-14 104.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-02 101.00 - -
SAF
GPW ASO
  2014-12-01 101.48 - -
POLKAP
GPW ASO
  2015-01-29 96.99 - -
SYGNITY
BS ASO
  2015-01-05 100.00 - -
SIÓDEMKA
BS ASO
  - - - -
SMS KREDYT HOLDING
GPW ASO
  2015-01-28 90.50 - -
TRAKCJA PRKiI
GPW ASO
  2014-12-17 103.50 P - -
GPW ASO
  2015-01-05 101.49 - -
UBOAT - LINE
GPW ASO
  2015-01-30 38.00 101 46.14
GPW ASO
  2015-01-30 31.50 84 26.42
UNIDEVELOPMENT
GPW ASO
  2014-12-10 103.00 - -
UNIBEP
GPW ASO
  2015-01-27 100.00 - -
GPW ASO
  2014-10-07 102.20 - -
VICTORIA DOM
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-06-18 101.00 - -
PPUH VIG
GPW ASO
  2015-01-30 95.00 35 33.51
VINDEXUS
GPW ASO
  2014-12-12 104.50 - -
VENITI
GPW ASO
  2015-01-29 100.70 - -
VOXEL
GPW ASO
  2015-01-30 100.70 1 1.01
GPW ASO
  2015-01-30 100.99 3 3.03
VANTAGE DEVELOPMENT
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 102.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 102.00 - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 100.70 35 3.52
WDB BU
GPW ASO
  2015-01-29 100.20 - -
WŁODARZEWSKA
GPW ASO
  2014-12-17 93.00 - -
GPW ASO
  2015-01-26 87.50 - -
WIND MOBILE
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-30 102.20 95 9.80
WRATISLAVIA-BIO
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-23 102.00 - -
WIERZYCIEL
GPW ASO
  2015-01-30 100.80 3 3.09
WORK SERVICE
GPW ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-21 103.50 - -
WSIP
BS ASO
  2013-03-25 100.00 P - -
WARIMPEX
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2015-01-29 99.50 - -
BS ASO
  2014-10-08 106.00 - -
BS ASO
  2013-12-16 105.20 - -
BS ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
ZASTAL
GPW ASO
  2015-01-28 100.00 - -

Obligacje przedsiębiorstw (EUR)

Obliczanie rentowności obligacji - kalkulator rentowności dostępny po kliknięciu w nazwę obligacji lub nazwę Emitenta.

emitent  nazwa 
segment
data/czas ost. trans. kurs ostatni* obrót skumulowany
wolumen wartość (tys. EUR)
GHELAMCO INVEST
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
OT LOGISTICS
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
PKO FINANCE AB
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  2014-07-11 103.80 - -
PZU FINANCE AB
BS ASO
  - - - -
GPW ASO
  - - - -
ZM ROPCZYCE
GPW ASO
  2014-09-08 100.00 - -

/1 obligacje notowane w systemie notowań jednolitych
i - kurs indykatywny
Z - zawieszenie obrotu
* dla segmentu GPW RR kurs zamknięcia, jeżeli na sesji zanotowano obrót
Dla obligacji o wartości co najmniej 10.000 zł notowanych na rynkach prowadzonych przez BondSpot kursy z dokładnością do 0,0001 punktu procentowego dostępne są u dystrybutorów informacji.
P transakcja pakietowa

Wyjaśnienie skrótów

GPW RR – Rynek Regulowany GPW
GPW ASO – Rynek Alternatywny GPW
BS RR – Rynek Regulowany BondSpot
BS ASO – Rynek Alternatywny BondSpot


Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

260x100.jpg

Data: 2015-01-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 376 60
Wartość emisji 51.96 3.19

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2015-01-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
WAW1019 119.50 1195.02
MRT1022 102.00 622.55
ALR0924 101.05 515.13