Notowania

PKN0617

Nazwa emitenta PKN ORLEN
Data autoryzacji2013-06-28
Data pierwszego notowania2013-06-28
Data wykupu2017-06-03
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)200 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.24
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,09
Strona www emitenta www.orlen.pl

 

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-09-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 389 60
Wartość emisji 63,69 3,31

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-09-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0321 104,2900 821,0800
GNB0221 80,0000 403,2100
BOS0724 100,5000 304,3600