Notowania

PKN0617

Nazwa emitenta PKN ORLEN
Data autoryzacji2013-06-28
Data pierwszego notowania2013-06-28
Data wykupu2017-06-03
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)200 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.24
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,80
Strona www emitenta www.orlen.pl

 

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-08-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 392 61
Wartość emisji 63,95 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-08-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
OTS1118 100,4500 568,2300
CPS0721 101,6000 453,3000
MBK1223 100,1600 403,8500