Notowania

PKN0617

Nazwa emitenta PKN ORLEN
Data autoryzacji2013-06-28
Data pierwszego notowania2013-06-28
Data wykupu2017-06-03
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)200 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.24
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1,30
Strona www emitenta www.orlen.pl

 

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-10-25
  Firmy Samorządy
Liczba serii 405 59
Wartość emisji 65,21 3,31

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-10-25
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ENA0220 100,0000 2 011,2800
ECH0418 101,5000 475,7400
KRU0521 100,6200 370,9600