Notowania

PK11117

Nazwa emitenta PKN ORLEN
Data autoryzacji2013-12-09
Data pierwszego notowania2013-12-09
Data wykupu2017-11-14
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)100 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)3.1
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,91
Strona www emitenta www.orlen.pl

 

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-02-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 403 60
Wartość emisji 65,73 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-02-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
CPS0721 102,4700 358,4200
GBS0621 98,0000 247,5200
OTS1118 99,8000 208,8600