Notowania

PGF1120

Nazwa emitenta POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA
Data autoryzacji2016-02-18
Data pierwszego notowania2016-02-18
Data wykupu2020-11-24
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)100 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.41
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)4,11
Strona www emitenta www.pgf.com.pl

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500