Notowania

MBK1223

Nazwa emitenta mBANK
Data autoryzacji2014-01-02
Data pierwszego notowania2014-01-02
Data wykupu2023-12-20
Wartość nominalna (PLN)100 000,00
Wartość emisji (PLN)500 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.06
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)1 801,97
Strona www emitenta www.mbank.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000