Notowania

KRU1220

Nazwa emitenta KRUK
Data autoryzacji2015-01-14
Data pierwszego notowania2015-01-14
Data wykupu2020-12-03
Wartość nominalna (PLN)1 000,00
Wartość emisji (PLN)45 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)5.08
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)7,24
Strona www emitenta www.kruksa.pl

 

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-01-20
  Firmy Samorządy
Liczba serii 400 59
Wartość emisji 64,03 3,30

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-01-20
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
VTD0919 100,0000 2 010,9200
MBK0125 100,8000 504,3500
KRU0921 100,7400 442,9700