Notowania

KR10621

Nazwa emitenta KRUK
Data autoryzacji2016-07-18
Data pierwszego notowania2016-07-18
Data wykupu2021-06-29
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)65 000 000,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.88
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,86
Strona www emitenta www.kruksa.pl

 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000