Notowania

BST1218

Nazwa emitenta BEST
Data autoryzacji2016-04-26
Data pierwszego notowania2016-04-26
Data wykupu2018-12-18
Wartość nominalna (PLN)100,00
Wartość emisji (PLN)6 770 400,00
Rodzaj oprocentowania obligacji zmienne
Oprocentowanie w bieżącym okresie odsetkowym (%)4.83
Odsetki skumulowane (wartość w PLN)0,49
Strona www emitenta www.best.com.pl

 

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-01-20
  Firmy Samorządy
Liczba serii 400 59
Wartość emisji 64,03 3,30

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-01-20
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
VTD0919 100,0000 2 010,9200
MBK0125 100,8000 504,3500
KRU0921 100,7400 442,9700