Notowania

Dane rynkowe

Dane z Catalyst dostępne są wszystkim dystrybutorów informacji posiadających umowy z GPW, zainteresowanych dostarczeniem tych danych swoim abonentom.
 

Dane z Catalyst udostępniane za pośrednictwem dystrybutorów zawierają pełną listę instrumentów notowanych w ramach Rynków Regulowanych GPW i BondSpot oraz Alternatywnych Systemów Obrotu prowadzonych przez GPW i BondSpot jak również listę instrumentów dłużnych autoryzowanych i nie wprowadzonych do obrotu .
 

Zintegrowane dane z platform GPW i z platform prowadzonych przez BondSpot dostępne są dla dystrybutorów, którzy zamówią na GPW wyodrębniony serwis "Instrumenty dłużne".

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-08-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 392 61
Wartość emisji 63,95 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-08-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
OTS1118 100,4500 568,2300
CPS0721 101,6000 453,3000
MBK1223 100,1600 403,8500