Notowania

Dane rynkowe

Dane z Catalyst dostępne są wszystkim dystrybutorów informacji posiadających umowy z GPW, zainteresowanych dostarczeniem tych danych swoim abonentom.
 

Dane z Catalyst udostępniane za pośrednictwem dystrybutorów zawierają pełną listę instrumentów notowanych w ramach Rynków Regulowanych GPW i BondSpot oraz Alternatywnych Systemów Obrotu prowadzonych przez GPW i BondSpot jak również listę instrumentów dłużnych autoryzowanych i nie wprowadzonych do obrotu .
 

Zintegrowane dane z platform GPW i z platform prowadzonych przez BondSpot dostępne są dla dystrybutorów, którzy zamówią na GPW wyodrębniony serwis "Instrumenty dłużne".

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-10-26
  Firmy Samorządy
Liczba serii 404 59
Wartość emisji 65,18 3,31

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-10-26
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
EIB0826 98,6000 540,5300
CPS0721 102,3000 517,3200
KRU0321 100,9400 446,5800