Notowania

Dane rynkowe

Dane z Catalyst dostępne są wszystkim dystrybutorów informacji posiadających umowy z GPW, zainteresowanych dostarczeniem tych danych swoim abonentom.
 

Dane z Catalyst udostępniane za pośrednictwem dystrybutorów zawierają pełną listę instrumentów notowanych w ramach Rynków Regulowanych GPW i BondSpot oraz Alternatywnych Systemów Obrotu prowadzonych przez GPW i BondSpot jak również listę instrumentów dłużnych autoryzowanych i nie wprowadzonych do obrotu .
 

Zintegrowane dane z platform GPW i z platform prowadzonych przez BondSpot dostępne są dla dystrybutorów, którzy zamówią na GPW wyodrębniony serwis "Instrumenty dłużne".

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2016-09-30
  Firmy Samorządy
Liczba serii 389 60
Wartość emisji 63,69 3,31

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2016-09-30
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0321 104,2900 821,0800
GNB0221 80,0000 403,2100
BOS0724 100,5000 304,3600