Notowania

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (Uchwała Nr 597/2017)

Uchwała Nr 597/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst
obligacji na okaziciela serii 2303/0100
wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY


§ 1
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:
1) wprowadzić z dniem 21 czerwca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii 2303/0100 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 24 maja 2024 r., rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „XS1622379698”;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EIB0524”.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500