Notowania

LOKUM DEWELOPER S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 130/17)

Uchwała Nr 130/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii D
spółki LOKUM DEWELOPER S.A.

§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wyznaczyć dzień 21 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki LOKUM DEWELOPER S.A., o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLKMDW00072;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) dzień ostatniego notowania – 15 kwietnia 2020 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – LKD0420.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500