Notowania

LOKUM DEWELOPER S.A. (Uchwała Nr 592/2017)


Uchwała Nr 592/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 16 czerwca 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii D
spółki LOKUM DEWELOPER S.A.


§ 1
Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 21 czerwca 2017 r. jako dzień pierwszego notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 75.000 (siedemdziesięciu pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii D spółki LOKUM DEWELOPER S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLKMDW00072”;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „LKD0420”.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500