Notowania

ACTION S.A. (Komunikat)

Komunikat
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 14 czerwca 2017 roku
(CATALYST)

 


Zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda informuje, że 22 czerwca 2017 r. będzie ostatnim dniem obrotu obligacjami na okaziciela serii ACT01 040717 (ACT0717) wyemitowanymi przez spółkę ACTION S.A. w restrukturyzacji, o terminie wykupu 4 lipca 2017 r. i wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) każda, oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLACTIN00034”.
 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500