Notowania

MURAPOL (Uchwała Nr 150/2017)

Uchwała Nr 150/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela
serii T i U spółki MURAPOL S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 21 lutego 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst następujących obligacji na okaziciela spółki MURAPOL S.A.:

a) 10.000 (dziesięciu tysięcy) obligacji serii T, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMURPL00141”,

b) 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji serii U, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLMURPL00158”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MUR1019”.

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MU11019”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000