Notowania

Uchwała Zarządu BondSpot Nr 40/O/17


 

Uchwała Nr 40/O/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii T i U spółki MURAPOL S.A.


§ 1
Na podstawie § 10 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wyznaczyć dzień 21 lutego 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii T spółki MURAPOL S.A., o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMURPL00141;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) dzień ostatniego notowania – 21 października 2019 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – MUR1019.
3) wyznaczyć dzień 21 lutego 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii U spółki MURAPOL S.A., o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMURPL00158;
4) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 3:
a) dzień ostatniego notowania –16 października 2019 r.,
b) jednostkę obrotu – 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną – 100 szt.,
d) symbol – MU11019.

 

 

 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000