Notowania

Uchwała Zarządu BondSpot Nr 39/O/17


Uchwała Nr 39/O/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu
na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst
obligacji skarbowych WS0447


§ 1
Na podstawie § 19 ust. 1, § 20 oraz § 21 ust. 1 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wprowadzić z dniem 21 lutego 2017 r. do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst obligacje skarbowe o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowane na podstawie Listu Emisyjnego nr 7/2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie emisji obligacji o oprocentowaniu stałym i o terminie wykupu w dniu 25 kwietnia 2047 r., oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PL0000109765;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) datę zakończenia obrotu na dzień – 19 kwietnia 2047 r.,
b) jednostkę obrotu - 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną - 100 szt.,
d) symbol – WS0447


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2017-02-27
  Firmy Samorządy
Liczba serii 403 60
Wartość emisji 65,73 3,32

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-02-27
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
CPS0721 102,4700 358,4200
GBS0621 98,0000 247,5200
OTS1118 99,8000 208,8600