Notowania

KRUK (Komunikat)

Komunikat
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 16 lutego 2017 roku
(CATALYST)

Zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Giełdy informuje, że 23 lutego 2017 r. odbędzie się ostatni dzień obrotu obligacji na okaziciela serii P2 i P3 (KRU0317) wyemitowanych przez spółkę KRUK S.A., o terminie wykupu 7 marca 2017 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLKRK0000226”.

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000