Notowania

KREDYT INKASO S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 8/17)

Uchwała Nr 8/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia
do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
obligacji na okaziciela serii A2
spółki KREDYT INKASO S.A.

§ 1
Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd BondSpot S.A. postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii A2 spółki KREDYT INKASO S.A., o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Data: 2017-06-23
  Firmy Samorządy
Liczba serii 411 63
Wartość emisji 63,31 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-06-23
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GNB0318 99,6000 1 414,1400
GPW0122 101,5900 484,5600
BST0121 99,7500 408,2500