Notowania

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Uchwała Zarządu BondSpot Nr 7/17)


 


Uchwała Nr 7/17
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna
z dnia 11 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia do obrotu
na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst
obligacji na okaziciela serii D
spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.


§ 1
Na podstawie § 19 ust. 1, § 20 Regulaminu obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Zarząd BondSpot S.A. postanawia:
1) wprowadzić z dniem 12 stycznia 2017 r. do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst 600.000 (sześćset) obligacji serii D spółki GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGPW0000074;
2) określić dla obligacji, o których mowa w pkt 1:
a) datę zakończenia obrotu na dzień – 19 stycznia 2022 r.,
b) jednostkę obrotu - 1 szt.,
c) jednostkę obligatoryjną - 1000 szt.,
d) symbol – GPW0122.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Data: 2017-05-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 420 63
Wartość emisji 65,13 3,57

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-05-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
GHE0320 100,0100 505,0400
KRU0521 101,0400 305,3200
MBK1223 101,4000 206,4000