Notowania

CAPITAL PARK S.A. (Uchwała Nr 35/2017)

Uchwała Nr 35/2017
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii H oraz I
spółki CAPITAL PARK S.A.


§ 1
Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:
1) określić dzień 13 stycznia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania
w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii H oraz I spółki CAPITAL PARK S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLCPPRK00128”;
2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „CAP0419”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Data: 2017-03-29
  Firmy Samorządy
Liczba serii 418 62
Wartość emisji 65,96 3,37

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2017-03-29
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ECH0417 100,3000 25 650,3500
BPS0718 99,6800 307,5000
GNB1019 97,9000 299,9000