Notowania
DEBIUTY
Ministerstwo Finansów w porozumieniu z Giełdą Papierów Wartościowych 13 kwietnia 2015 r. wprowadziło po raz pierwszy do obrotu giełdowego (na rynku Catalyst) obligacje skarbowe denominowane w euro

Aktualności

23-04-2015MBANK HIPOTECZNY S.A. (Uchwała Nr 67/15 Zarządu BondSpot)

w sprawie dopuszczenia do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w ramach Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA25 spółki MBANK HIPOTECZNY S.A.

czytaj ››

23-04-2015WB ELECTRONICS S.A. (Uchwała Nr 66/15 Zarządu BondSpot )

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2014 spółki WB ELECTRONICS S.A.

czytaj ››

23-04-2015POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE (Uchwała Nr 377/2015)

w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii BSC1114 wyemitowanych przez POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWIE

czytaj ››

23-04-2015MBANK HIPOTECZNY S.A. (Uchwała Nr 376/2015)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii HPA25 wyemitowanych przez MBANK HIPOTECZNY S.A.

czytaj ››

22-04-2015POLBRAND (Uchwała Nr 371/2015)

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii L spółki POLBRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

czytaj ››

Skaner rentowności obligacji / Kalkulatory

Data: 2015-04-24
  Firmy Samorządy
Liczba serii 370 60
Wartość emisji 53,09 3,20

Najaktywniejsze papiery

Data sesji: 2015-04-24
Nazwa Kurs
(%)
Wartość obrotu
(tys zł)
ALR0924 100,2500 1 067,2500
GNB0318 98,9900 256,9300
PKN0418 100,8600 225,5500